Spring naar inhoud

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring en cookies
Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Sense & Sensitivity. Je vindt hier informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doelen en grondslagen voor die verwerking, bewaartermijnen, met welke derden wij je gegevens delen of kunnen delen, cookies, beveiliging en hoe je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van je gegevens kunt doen.

Privacyverklaring Sense & Sensitivity
Sense & Sensitivity is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sense & Sensitivity
Fonteinlaan 5, unit 2.17
2012 JG Haarlem
info@senseandsensitivity.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sense & Sensitivity verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij inschrijven voor de nieuwsbrief, het downloaden van een e-book, omdat je het contactformulier hebt ingevuld, omdat je informatie hebt aangevraagd voor een van onze diensten en als je (door het afnemen van een dienst) klant bent geworden van Sense & Sensitivity.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Skypenaam
– IP-adres
– Ras d.m.v. een voor- en na video die alleen voor eigen gebruik is
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens het afnemen van onze diensten, zoals het pre-assessment en de coachingsessies
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer bij het voldoen van de factuur

Waarom is dat nodig?
Sense & Sensitivity heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je persoonlijk te kunnen coachen en het coachingsprogramma goed en volledig uit te kunnen voeren. In de meeste gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sense & Sensitivity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten bij je af te leveren
– Om je onze nieuwsbrief en/of e-book te kunnen verzenden, uitsluitend na actieve aanmelding.

Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst:
– Afhandelen van jouw betaling
– Om je persoonlijk te kunnen coachen en het coachingsprogramma goed en volledig uit te kunnen voeren.

Verwerkingsgrondslag toestemming:
– Sense & Sensitivity analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten te optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sense & Sensitivity neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sense & Sensitivity bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens 1 jaar na beëindiging van het coachingsprogramma, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die ons verplichten de gegevens langer te bewaren. Wij bewaren jouw factuur met jouw persoonsgegevens 7 jaar na beëindiging van het coachingsprogramma om aan de verplichting van de Belastingdienst te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sense & Sensitivity slaat jouw persoonsgegevens versleuteld op en deelt deze versleutelde persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sense & Sensitivity blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Sense & Sensitivity jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit laatste doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Betalingen aan Sense & Sensitivity worden verwerkt door ING Bank.
Een kopie (backup) van jouw persoonsgegevens wordt versleuteld opgeslagen.
Cookies op de website worden verzorgd door Google. Zie volgende paragraaf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sense & Sensitivity gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Sense & Sensitivity gebruikt cookies met een functionele en technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld. Het IP-adres wordt gemaskeerd en we hebben een verwerkersovereenkomst met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Daarnaast gebruiken we de Facebook Pixel. Deze pixel staat op de website van Sense & Sensitivity en registreert via welke Facebookadvertentie jij op welke pagina van de website bent binnengekomen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze website en advertenties te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@senseandsensitivity.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sense & Sensitivity zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Sense & Sensitivity wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sense & Sensitivity neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@senseandsensitivity.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door
Sense & Sensitivity, dan kun je contact opnemen via
info@senseandsensitivity.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.