Spring naar inhoud

Wat kost het Creatrix® programma?

Wat kost het Creatrix® programma?

Het Creatrix® programma is een maatwerk traject en wordt afgestemd op jouw situatie en wat jij nodig hebt om een echte en blijvende verandering te realiseren. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik een goed beeld krijgen van wat jij nodig hebt en kunnen we afspraken maken over de daarbij behorende kosten en eventuele betaaltermijnen.

Creatrix® resultaatgarantie

Als jij besluit om te starten met het Creatrix® traject en daar voor 100% voor gaat, krijg je van mij een resultaatgarantie. Dat betekent dat we van tevoren afspreken wat jouw gewenste resultaat is en dat we het traject pas afronden als we het gewenste resultaat voor 100% hebben behaald.

Vergoedingen
Een aantal manieren om de kosten voor coaching (voor een deel) vergoed te krijgen zijn:

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op. Of plan een vrijblijvende afspraak met mij in via mijn online agenda.