Spring naar inhoud

Wat kost het Creatrix® programma?

Wat kost het Creatrix® programma?

Het Sense & Sensitivity Creatrix® programma is een maatwerktraject en wordt afgestemd op jouw situatie. Tijdens een vrijblijvende kennismakingscall kan ik een goed beeld krijgen van wat jij nodig hebt om een blijvende verandering (oftewel: transformatie) te realiseren. Vervolgens kunnen we afspraken maken over de bijbehorende kosten en eventuele betaaltermijnen.

Resultaatgarantie

Als jij besluit om te starten met het Sense & Sensitivity Creatrix® programma en er voor 100% voor gaat, krijg je van mij resultaatgarantie. Dat betekent dat we van tevoren afspreken wat jouw gewenste resultaat is en dat we het programma pas afsluiten als dit resultaat is behaald.

Vergoedingen
Goed nieuws! Op een aantal manieren kun je de kosten voor coaching (voor een deel) vergoed krijgen.

Via de belasting
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Via de werkgever
De meeste werkgevers stellen een jaarlijks individueel budget beschikbaar voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. De kosten van een training of cursus zijn meestal veel hoger dan die van een coachingstraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren, omdat een 1-op-1 maatwerktraject volledig toegespitst is op wat jij nodig hebt. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever, leidinggevende, personeelszaken of check de CAO. Ook zijn werkgevers in overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld als de coaching wordt ingezet bij burn out preventie, langdurig ziekteverzuim of bij een re-integratietraject. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Meer weten?